YouTube kanál Škola angličtiny Facebook kanál Škola angličtiny

LEKTORI

PhDr. Darina Mažárová


PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:

- majiteľka a lektorka, jazyková škola ŠKOLA ANGLIČTINY, od 2010
- lektorka v Helen Doron Early English Trenčín, anglický jazyk pre deti od 1 roka, 2007-2010
- lektorka všeobecnej, obchodnej a právnickej angličtiny ( ASKOLL, individuálne kurzy), 2006-2010.

ŠTÚDIUM:


Rigorózne štúdium: prekladateľstvo-KULTUROLOGICKÉ ASPEKTY V PREKLADE ODBORNÉHO TEXTU, J. R. Feltham: Diplomatic Handbook, FF UKF v Nitre.
Postgraduálne špecializačné štúdium: ODBORNÝ PREKLAD - ANGLICKÝ JAZYK, FF UKF v Nitre, záverečná práca: preklad kapitoly z príručky J. R. Felthama Diplomatic Handbook.
Postgraduálne štúdium: MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV A DIPLOMACIE, ÚMV a AP PF UK v Bratislave, záverečná práca: Vonkajšie vzťahy Európskej únie.
Magisterské štúdium: odbor slovenský jazyk-história, FF UKF v Nitre.

Copyright © 2021     PhDr. Darina Mažárová Created by JKC, s.r.o. JKC