YouTube kanál Škola angličtiny Facebook kanál Škola angličtiny

Interaktívny a zážitkový spôsob výučby

NECHAJTE VAŠE DIEŤA POZNÁVAŤ ŽIVOT VŠETKÝMI ZMYSLAMI

... že hovoríme anglicky, ani nezbadáme ...

ZÁŽITKY, SCÉNKY, KONVERZÁCIA, PIESNE

Chcete sa prísť na nás pozrieť? Dohodnite si mailom alebo telefonicky termín ukážkovej hodiny. Ak budete s ukážkovou hodinou spokojní, po registrácii zaradíme Vaše dieťa do skupinky so 4-6 deťmi. Vďaka malému počtu detí panuje na hodine priateľská atmosféra, kde lektor je v prvom rade kamarát. Deti naučíme odpovedať na otázky, klásť otázky a zdvorilo požiadať. Podporné počúvanie nahrávok odbúra u detí stres zopakovať anglickú vetu. Konverzačný spôsob výuky ide ruka v ruke s malým počtom detí, všetky deti v skupinke si zopakujú hru, zažijú danú situáciu, preberú rolu v malej scénke.

Ide o výuku anglického jazyka pre deti od 1 roka, vyučovacia hodina trvá 45 minút. Škôlkari i školáci sú delení podľa veku, ale najmä podľa doteraz absolvovanej výuky v relevantných jazykových školách.

 • Učebné materiály sú profesionálne zostavené, postavy a príbehy pútavo nakreslené.
 • Dôraz kladieme na kontext, situáciu, okolnosti javu, ktorý si práve osvojujeme a ktorý tvorivo a názorne:
  1. ukážeme (navodíme, vymodelujeme, zostavíme, nakreslíme)
  2. precítime a zahráme spoločne
  3. predvedieme –precvičíme osvojené
 • otázky a dialógy sú neodmysliteľnou súčasťou výuky, keďže lektorka je v prvom rade „parťák“, až potom učiteľ a dospelák
 • nové slovíčko sa učíme vždy v anglickej vete a v kontexte
 • tému spracúvame všetkými zmyslami

Podporujeme bilingválnu výchovu - osvojovanie si „dvoch materinských“ jazykov.
Copyright © 2021     PhDr. Darina Mažárová Created by JKC, s.r.o. JKC