YouTube kanál Škola angličtiny Facebook kanál Škola angličtiny

Cudzie jazyky počas školského klubu

V PRÍPADE, ŽE VAŠE DIEŤA NAVŠTEVUJE ZŠ HODŽOVA 37 V TRENČÍNE:
  • lektorka si Vaše dieťa (na základe podpísaného súhlasu) preberie z ŠKD po obede a po absolvovaní hodiny cudzieho jazyka privedie späť a odovzdá pani vychovávateľke
  • SÚHLAS S VYZDVIHNUTÍM DIEŤAŤA je súčasťou prihlášky, vytlačte si prihlášku 2x, kompletne vyplnenú odovzdáte jazykovej škole a z druhej prihlášky vyplníte súhlas a odovzdáte p. vychovávateľke (ak Vám ŠKD neposkytne vlastný formulár)
  • Vaše dieťa si môžete vyzdvihnúť po hodine v priestoroch jazykovej školy po skončení hodiny
  • vyučovacia hodina trvá 45 minút, samozrejme, čas, ktorý strávime presunom, sa do vyučovacej hodiny nepočíta

Kontakt:
Tel: 0904 180175
Mail: dada@skolaanglictiny.sk
Copyright © 2021     PhDr. Darina Mažárová Created by JKC, s.r.o. JKC