YouTube kanál Škola angličtiny Facebook kanál Škola angličtiny

Cambridge exams

Študenti našich jazykových kurzov sú plnohodnotne pripravení na testy CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS. Tieto skúšky sú vhodné pre deti od 7 do 13 rokov a sú rozdelené do troch kategórií:
  • STARTERS
  • MOVERS
  • FLYERS
Žiaci a študenti môžu testy absolvovať v našej jazykovej škole, teda v známom prostredí bez stresu. Cieľom testovania je deti motivovať, takže i testy sú koncipované v zmysle zistiť, čo deti vedia a dokážu.

Viac o testoch pre prvý stupeň YOUNG LEARNERS EXAMS -YLE STARTERS
Copyright © 2021     PhDr. Darina Mažárová Created by JKC, s.r.o. JKC