YouTube kanál Škola angličtiny Facebook kanál Škola angličtiny

Registrácia pre nových klientov

Platobné podmienky (bez učebných materiálov)

Mesačne - trvalým príkazom k tomu dňu v mesiaci, kedy bol kurz otvorený, napr. ak 1. hodina bola 11.9., tak platby pôjdu k 11.9., 11.10., 11.11., 11.12., 11.1. atď.)

Spôsob platby: prevodom na účet: 2385427759/0200, VÚB
Variabilný symbol: získate po registrácii, alebo do doplňujúcich údajov vpíšte meno dieťaťa.

Týmto potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s platobnými podmienkami kurzu a súhlasím s nimi.
Súhlasím, aby boli osobné údaje študenta a jeho zákonného zástupcu vyplnené pri registrácii, použité na účely evidencie študenta v informačnom systéme prevádzkovateľa. Údaje budú použité len na vnútorné spracovanie, prípadne marketingové aktivity Angličtiny pre najmenších.


Copyright © 2021     PhDr. Darina Mažárová Created by JKC, s.r.o. JKC